Category Archives: Duhovni kutak

KRIŽNI PUT s molitvama sv. Franje


Braćo i sestre, pripremimo svoja srca na promatranje muke, smrti i uskrsnuća našeg Spasitelja. Slijedit ćemo Isusa čitajući odlomke Sv. pisma koji nas podsjećaju na njegov put od Pilata do Kalvarije. Na svakoj ćemo postaji moliti riječima sv. Franje. Počnimo molitvom koju je on savjetovao braći okupljenoj na kapitulu, u kojoj se moli za milost nasljedovanja Isusa.

Svemogući, vječni, pravedni i milosrdni Bože, daj nama bijednicima da zbog tebe činimo ono što znamo da ti hoćeš, i da uvijek hoćemo što je tebi milo, da iznutra očišćeni, iznutra rasvijetljeni i zapaljeni ognjem Duha Svetoga, mognemo nasljedovati stope tvoga ljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, i samo tvojom milošću dospjeti tebi, o Svevišnji, koji u savršenome Trojstvu i jednostavnome jedinstvu živiš i vladaš i slavljen si kao Bog svemogući po sve vijeke vjekova. Amen.

I. POSTAJA
Isusa osuđuju na smrt

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“Pilat im treći put reče: “Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga dakle i pustiti”. Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača. Pilat presudi da im bude što ištu” (Lk 23,22-24).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Svemogući, svevišnji, Presveti i najviši Bože… Zahvaljujemo ti, jer, kako si nas po svome Sinu stvorio… tako si i po istinitoj i svetoj svojoj ljubavi, kojom si nas ljubio, učinio da se od slavne uvijek Djevice, preblažene svete Marije rodi isti pravi Bog i pravi čovjek, i htio si po njegovu križu i krvi i muci nas zarobljene otkupiti. (NPr, Molitva, pohvala i zahvala).
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Smiluj nam se, Gospodine.
Smiluj nam se.

Stala plačuč…

II. POSTAJA
Isus prima na se križ

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“Govoraše Isus svima: “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti”” (Lk 9,23-24).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Presveti Oče naš, Stvoritelju, Otkupitelju i Tješitelju naš!
Dođi kraljevstvo tvoje – da ti svojom milošću u nama vladaš i činiš da mi dođemo u tvoje kraljevstvo, gdje je jasno gledanje tebe, savršena ljubav prema tebi, blaženo drugovanje s tobom, vječno uživanje tebe (Pohvale za sve časove).
Po Kristu, Gospodinu našemu.

Smiluj nam se, Gospodine.
Smiluj nam se.

O koliko ucviljena…

III. POSTAJA
Isus pada prvi put pod križem

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe.
Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše” (Iz 53,4-5).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Gospodine, Bože moga spasenja, pred licem tvojim vikah danju i noću. Neka molitva moja dođe pred lice tvoje, prigni uho svoje k mojoj molitvi! Pobrini se za moju dušu i oslobodi me, izbavi me od svojih neprijatelja (Časoslov muke Gospodnje, Matutin, 1-3).
Po Kristu, Gospodinu našemu.

Smiluj nam se, Gospodine.
Smiluj nam se.

Bol bolova sve to ljući…

IV. POSTAJA
Isus susreće svoju svetu majku

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: “Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!””(Lk 2,34-35).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Zdravo, sveta Gospodarice, presveta Kraljice, Roditeljko Božja, Marijo, koja si vječno Djevica, izabrana od presvetoga Oca nebeskoga. Tebe je posvetio s presvetim Sinom ljubljenim i Duhom Braniteljem. U tebi je bila i jest sva punina milosti i svako dobro.
Zdravo, dvoru njegov!
Zdravo, šatore njegov!
Zdravo, dome njegov!
Zdravo, svečano ruho njegovo!
Zdravo, službenice njegova!
Zdravo, majko njegova” (Pozdrav Blaženoj Djevici).
Slava Ocu…

Smiluj nam se, Gospodine.
Smiluj nam se.

Koji čovjek ne bi plak’o…

V. POSTAJA
Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom” (Lk 23,26).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

“Presveti Oče naš, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji – da svoje bližnje ljubimo kao same sebe, svim silama privlačeći sve tvojoj ljubavi, veseleći se dobru drugih kao svojemu, i trpeći u bolima drugih, i ne nanoseći nikomu nikakvu uvredu” (Pohvale za sve časove).
Po Kristu, Gospodinu našemu.

Smiluj nam se, Gospodine.
Smiluj nam se.

Tko protužit neće s čistom…

VI. POSTAJA
Veronika pruža Isusu rubac

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio. Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut” (Iz 53,2-3).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Ti si ljubav, milosrđe; ti si mudrost, ti poniznost, ti si strpljivost, ti ljepota,
ti si blagost, ti sigurnost (Pohvale svevišnjemu).
Slava Ocu…

Smiluj nam se, Gospodine.
Smiluj nam se.

Zarad grijeha svoga puka…

VII. POSTAJA
Isus pada drugi put pod križem

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te,
jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“Gospodin je svalio na nj bezakonje nas sviju. Zlostavljahu ga a on puštaše i nije otvorio usta svojih” (Iz 53,6).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Presveti Oče naš, Stvoritelju, Otkupitelju i Tješitelju naš! Otkupi nam duge naše, po svomu neizrecivomu milosrđu, po snazi muke tvoga ljubljenoga Sina i po zaslugama i zagovoru preblažene Djevice Marije i svih svetih tvojih. (Pohvale za sve časove).
Po Kristu Gospodinu našemu.

Smiluj nam se, Gospodine.
Smiluj nam se.

Gleda svoga milog Sina…

VIII. POSTAJA
Isus tješi jeruzalemske žene

Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te,
jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose ženâ, koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: ‘Kćeri jeruzalemske, na plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom” (Lk 23,27-28).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Presveti Oče naš, otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim: i što ne opraštamo potpuno, ti, Gospodine, učini da potpuno oprostimo, da istinski zbog tebe ljubimo neprijatelje i da ih kod tebe pobožno zagovaramo, da za zlo nikomu ne uzvraćamo zlom i da nastojimo svima u tebi koristiti. (Pohvale za sve časove). Slava Ocu…

Smiluj nam se, Gospodine.
Smiluj nam se.

Vrelo milja, slatka Mati…

IX. POSTAJA
Isus pada treći put pod križem

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“A sada kad posrnuh ja, oni se raduju, skupiše se protiv mene da udare iznenada, i bez prestanka oni me razdiru. Ruglom na ruglo iskušavaju me i zubima škripaju na mene” (Ps 35,15-16).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Ti si moj presveti Otac, Kralj moj i Bog moj. Pohiti mi u pomoć, Gospodine, Bože spasenja mojega! (Časoslov muke Gospodinove, Šesti čas).
Slava Ocu…

Smiluj nam se, Gospodine.
Smiluj nam se.

Neka ljubav srca moga…

X. POSTAJA
Isusu uzimlju njegove haljine

Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te,
jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocku” (Mt 27,35).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Hvaljen budi, Gospodine moj, po onima koji opraštaju iz ljubavi tvoje i podnose rado bijede života; blaženi koji sve podnose s mirom jer ćeš ih vječnom okruniti krunom. (Pjesma stvorova).

Smiluj nam se, Gospodine.
Smiluj nam se.

Rane drage, Majko sveta…

XI. POSTAJA
Isusa pribijaju na križ

Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te,
jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“Kad dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva” (Lk 23,33).

Pomolimo se riječima sv. Franje

Usliši me, Gospodine, jer je blago milosrđe tvoje! Po velikom smilovanju svojemu
pogledaj na mene! Ne odvrati svoje lice od sluge svojega, jer sam u nevolji, usliši me brzo! (Časoslov muke Gospodnje, Deveti čas).
Slava Ocu…

Smiluj nam se, Gospodine.
Smiluj nam se.

Neka dođu i na mene…

XII. POSTAJA
Isus umire na križu

Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te,
jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji – sve do ure devete, jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini. I povika Isus iza glasa: “Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj.” To rekavši izdahnu” (Lk 23, 45-46).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Dostojan je Jaganjac koji je zaklan, primiti silu i božanstvo, i mudrost i jakost,
i čast i slavu i blagoslov. Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke (Pohvale za sve časove).
Slava Ocu…

Smiluj nam se, Gospodine.
Smiluj nam se.

Daj mi s tobom suze livat…

XIII. POSTAJA
Isusa skidaju s križa

Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te.
jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“I dođe čovjek imenom Josip, vijećnik, čovjek čestit i pravedan; on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga, i iščekivaše kraljevstvo Božje. Taj dakle pristupi i zaiska tijelo Isusovo” (Lk 23,50-53).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Sveta Marijo Djevice, nema tebi slične među ženama na svijetu rođene. Kćeri i službenice svevišnjega Kralja, Oca nebeskoga, Majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, Zaručnice Duha svetoga, moli za nas, sa svetim Mihovilom arkanđelom i sa svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga presvetoga ljubljenoga Sina,
Gospodina našega i Učitelja (Časoslov muke Gospodinove, Antifona).
Slava Ocu…

Smiluj nam se, Gospodine.
Smiluj nam se.

U tvom društvu uz križ stati…

XIV. POSTAJA
Isusa polažu u grob

Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te,
jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“Josip iz Arimateje skinu tijelo Isusovo, povi ga u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen” (Lk 23,53).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Svemogući, svevišnji, presveti i najviši Bože, budući da svi mi bijednici i grješnici nismo dostojni tebe imenovati, smjerno prosimo da Gospodin naš Isus Krist, tvoj ljubljeni Sin, koji ti je omilio, zajedno s Duhom Svetim Tješiteljem,
tebi za sve zahvali, kako se tebi i njemu sviđa, on koji ti je uvijek dostatan za sve, po komu si nama toliko učinio» (Npr, Molitva, pohvala i zahvala).
Slava Ocu…

Smiluj nam se, Gospodine.
Smiluj nam se.

Kada dođu smrtni časi…
Kad mi zemlja tijelo primi…

ZAVRŠNA MOLITVA

Završimo križni put molitvom koju je sveti Franjo molio pred ovim križem iz crkve sv. Damjana – i poklikom iz njegove Pjesme stvorova:

O uzvišeni i slavni Bože, rasvijetli moje srce! Daj mi pravu vjeru, sigurnu nadu,
savršenu ljubav, duboku poniznost, osjet i spoznaju, da opslužujem tvoje zapovijedi! Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga, zahvaljujte njemu, služite njemu svi u poniznosti velikoj!.

Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

SVETA ELIZABETA

Sveta Elizabeta UgarskaObično se naziva „UGARSKOM“, češće nailazimo i na naziv „TIRINŠKA“,poglavito na području njemačkoga govornog jezika.

Elizabeta je rođena u Mađarskoj(Ugarskoj), a otac joj je bio kralj Andrija II., iz znamenite ugarske dinastije Arpadovića. Prvi joj, dakle, naziv s pravom pripada po njezinu domovinskom i očinskom podrijetlu. Međutim, budući da je gotovo čitav svoj život provela u njemačkoj pokrajini Tiringiji i bila udata za tirinškog landgrofa LJudevita, nije manje opravdan ni onaj drugi naziv.

Osim godine, 1207., nije sigurno kojega je datuma i u kojem mjestu Elizabeta rođena.
Svi Elizabetini životopisci tvrde da je od najranijeg djetinjstva bila upravo čudesno pobožna, osim što je pokazivala i neobičnu sklonost prema djelima milosrđa, kažu da se i samom igrom znala lukavo poslužiti kako bi i druge, svoje male partnere, potakla i navela na molitvu, kao i da je njezino djetinje lice sjalo od sreće kad je kakvom siromahu mogla pružiti milostinju, po svemu izgleda da je Gospodin na poseban način svrnuo svoj pogled na Elizabetinu dušu već zarana i da je izvanrednim milostima obasipao njezino malo, djetinje srce.

Njezin se život odvijao filmskom brzinom, punom dramatskih raspleta i događaja. Dvadeset i četiri godine života je zaista malo stoga kao da se i samome dragom Bogu žurilo. U svakom slučaju, Elizabeta je već kao malo dijete pokazivala određene znakove svoje buduće svetosti. Poput mirnih vedrih jutara, koja već zarana navještaju lijepe sunčane dane.

Već je u djetinjstvu poslana u dvorac Wartburg u vidu ženidbe s tamošnjim grofom Ljudevitom, 1221.godine Ljudevit i Elizabeta su se vjenčali, u braku su proveli nešto više od šest godina, i kroz to je vrijeme rodila troje djece: Hermana, Sofiju i Gertrudu. Zapravo, ovo treće dijete rođeno je dvadeset dana nakon Ljudevitove neočekivane smrti – na putu u Svetu Zemlju.

Elizabeta je kročila putem FRANJE ASIŠKOG, on je bio njen vrhunski uzor i još veći poticaj kako se ljubi ISUS KRIST, kako se živi u pokori i siromaštvu te kako se pomažu nevoljni, sve do onih od kojih svijet bježi kao od kuge, baš zato jer su stvarno bili okuženi i gubavi.

FRANJO ASIŠKI bio je iznad svega čovjek molitve i unutarnje sabranosti, živeći stalno u prisutnosti Božjoj. Dodir sa franjevaštvom približio je još više Elizabetu i u tome – njezinoj od djetinjstva žarkoj pobožnosti – asiškom svecu, i ona je veliki dio dana i noći provodila na koljenima, nije kao on, primila svete Kristove rane, no imala je i ona mističnih viđenja i intimnih razgovora s Isusom.

Elizabetina prva ljubav je BOG, ali ne može se, naime, ljubiti BOG, a da se u isto vrijeme ne ljubi i bližnje, svaka druga pobožnost bila bi čisto licemjerstvo. Elizabeta je pritjecala u pomoć siromasima i nevoljnicima već od svoga djetinjstva, no sada se – po susretu s franjevcima –ta njezina ljubav vinula do herojskog služenja i do njegovanja i samih gubavaca. Upravo kao i Sv.Franjo.

Papa Grgur IX budnim je okom pratio Elizabetin životni put. Već je poznato da je u svoje vrijeme, kao kardinal, nagovorio Franju Asiškog da joj u znak odanosti i pažnje pošalje svoj plašt. Nakon što je obukla pokorničku franjevačku odjeću i obnovila zavjet čistoće – poslušnost je već davno obećala, a siromaštvo je ionako savršeno opsluživala – Elizabeta je sva sretna izjavila : Bog je uslišao moje molitve, te smatram smećem sve stvari ovoga svijeta, uz koje sam još privržena. On mi je svjedok da ni najmanje nisam zabrinuta za svoju djecu i da ih ljubim kao i svakoga drugoga od mojih bližnjih, povjerila sam ih potpuno njemu, a on neka učini s njima kako mu se svidi. Radujem se klevetama onih koji mi se protive, kao i njihovu preziru. Želim ljubiti i služiti samo Gospodina!

U Marburgu je izgradila veliku bolnicu u kojoj je i sama njegovala i liječila bolesnike. Potkraj života postala je franjevačka trećoredica, trećoredica u punom smislu riječi, pošla je stopama Asiškog Siromaška i praktički ostvarila ono što je za druge mogao biti samo san njihovih duhovnih težnji prema pravilima novog pokorničkog reda za svjetovnjake. Umrla je 17.studenog 1231., a svetom ju je proglasio papa Grgur IX 1235.g.

Sveci su uvijek takvi poštuju pravila i zakone, no iznad njih se izdižu na krilima Kristove ljubavi, jedinoga i sveobuhvatnog zakona što ga nose u svom srcu i po kojemu žive. Elizabeti nije bilo potrebno ništa drugo da postane svetom i jednom od najeminentnijih učenica i sljedbenica Sv.Franje . Svjetovni franjevački red ženskog ogranka imao je i te kakvih razloga da je izabere za svoju nebesku zaštitnicu i pokroviteljicu.

Pripremila: s. Tanja Androić

Literatura: fra Zvonimir Zlodi – Sveta Elizabeta