Category Archives: Franjevaštvo

Dobro došli!

Mir i dobro!

Mi smo članovi Franjevačkog svjetovnog reda (OFS-a / FSR-a) i nastojimo u svijetu živjeti Evanđelje na način kako je to činio sveti Franjo Asiški. U krilu Katoličke crkve Gospodin nas je okupio i nadahnuo pozivom kojeg je nekoć uputio našem ocu i bratu Franji, a mi nastojimo odgovoriti na taj poziv čeznući za izgradnjom ovog svijeta u kojem nas je Gospodin pozvao biti.

Živimo u bratstvima, koja su slika Crkve. Trudimo se prihvaćati svakog kao brata i sestru. Radosni smo ako uspijemo u svijetu biti kvasac Evanđelja. U stvorenom svijetu želimo otkriti tragove Stvoritelja te zbog toga želimo brinuti za stvoreni svijet. Sakramentalni život, poglavito euharistija i ispovijed, kao i osobna i zajednička molitva, snaga su koja nas nosi kroz život. Sinovskom odanošću častimo Gospu kao svoju Majku i Kraljicu. Toliki sveti, koje su Franjevački svjetovni red i cijela Franjevačka obitelj darovali Crkvi, naši su uzori.

Zaštitnici su nam sv. Elizabeta Ugarska i sv. Ljudevit.

Crkva nam je darovala Pravilo, koje je oblik našeg života, i potvrdila Generalne konstitucije koje nam ga pomažu živjeti. Nakon vremena formacije polažemo trajne zavjete života u Franjevačkom svjetovnom redu.

Mir i dobro!

TAU – simbol franjevaštva

TauJoš u Starom zavjetu zapisano je:
“Prođi gradom Jeruzalemom i znakom “Tau” obilježi čela sviju koji tuguju i plaču zbog gnusoba što se u njemu čine! (…) Pobijte starce,mladiće, djevojke, djecu i žene; istrijebite ih sve do posljednjega. Ali na kome bude znak “Tau”,njega ne dirajte” (Ez 9, 4-6)

Tau ima oblik križa i kao takav podsjećao je našeg Serafskog oca-sv.Franju na bezuvjetnu ljubav Isusa Krista koji je raspet za nas. Tau je simbol zadnjeg slova hebrejske abecede”taw” i devetnaesto slovo grčkog alfabeta”tau”a u Europi ima oblik slova “T”.Bolničari sv.Antuna Pustinjaka držali su u Rimu jednu bolnicu koju je često pohodio i sv.Franjo. Na svojem habitu imali su prišiven simbol Tau. Pošto su Antunovci služili gubavcima sv.Franju je to podsjećalo na Kristovu ljubav koji je htio da ga zbog nas smatraju gubavcem.

1215.godine na IV. Lateranskom saboru bio je prisutan i sv. Franjo jer je papa Inocent III. potvrdio njegov Red. Sabor je otvoren papinim govorom u kojem je između ostalog rekao:”Nosimo Tau ako tvrdimo:ne želim se ničim drugim hvaliti osim križem Gospodina našega Isusa Krista. (…) Onaj koji bude nosio Tau naći će milosrđe, znak pokorničkog života obnovljenog u Kristu.”Sva ta događanja razvila su veliku ljubav sv. Franje prema tom simbolu. Tim znakom se sv.Franjo i potpisivao. Kao svjedočanstvo služi nam vlastoručni spis – Blagoslov bratu Leonu i Pismo svim klericima.Sveti Franjo često je upotrebljavao Tau i tako blagoslivljao braću. Često se znao povući u svoja samotišta. U Fonte Colombu u prozoru kapelice sv.Magdalene još i danas možemo vidjeti Tau napisan crvenom bojom.

 

Dragi moji OFS-eovci nosite ponosno svoj Tau koji ste dobili ulaskom u Red. Time ćete kao pokornička braća naći milosrđe u Gospodinu Isusu Kristu.

Literatura: Biblija
Brat Franjo

Pripremila: s. Marija – Marica Dubić