Kontakt

OFS Samobor

Adresa:
Langova 18 ­ 10430 Samobor

Duhovni asistent:
fra Nikola Vukoja

Vijeće bratstva:
Katarina Franjko: ­ ministra bratstva
Vera Juratović:­ doministra
Tina Miholić: ­ tajnica
Sanja Tijan: ­ blagajnica
Pavao Radek: ­ vijećnik

Željka Matijašić:­ povjerenica za FRAMU
fra Nikola Vukoja: ­ duh. asistent
Gabrijela Mrkonjić: ­ voditeljica formacije

­Email adresa administratora stranice: zeljka.matijasic@gmail.com

Skupštine se zbog epidemioloških mjera do daljnjeg ne održavaju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *