Monthly Archives: April 2021

Jednodnevna duhovna obnova u Kotarima 24.04.2021.

Najavljujemo  jednodnevu duhovnu obnovu u Kotarima 24.4.2021. godine, koju će voditi duhovni asistent OFS-a Samobor fra Nikola Vukoja.

Tema je: “Važnost i potreba produbljivanja franjevačkoga identiteta bratstava OFS-a i njegovih članova”.

Polazak je u 9,30 iz Langove, ispred Crkve, a povratak se planira oko 16 sati. Molim prijavite se na broj mob.091 2002 603.

Mir i dobro!